Staff

Editor in chief / Exective Produce
Shino Okamura
Editorial Staff
Daiki Takaku
Yasuyuki Ono
Shoya Takahashi
Nana Yoshizawa
Creative Director
Yusuke Sasamura
Contributer
Hiroko Aizawa
Full Cooperation
nanou inc.