Staff

Editor in chief / Exective Produce
Shino Okamura
Editorial Staff
Daiki Takaku
Nami Igusa
Koki Kato
Yasuyuki Ono
Creative Director
Yusuke Sasamura
Contributor
Hiroko Aizawa
Full Cooperation
nanou inc.